Groep 1-B

In deze groep is juf Beyza aanwezig (maandag t/m vrijdag).

Groep 1B is een groep die op dit moment 17 leerlingen telt, dit aantal kan groter worden.

We hebben naast ons eigen lokaal met digibord en computers ook de beschikking over een speellokaal, waar we terecht kunnen voor spel- en taallessen. Door middel van dagritme kaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag allemaal aan de orde komt. Verder gebruiken wij in de klas een timetimer (die het zelfstandig werken en tijdsbesef helpt stimuleren) en het stoplicht (die bepaald of je zelfstandig werkt, of je zacht of hard mag praten). De leerlingen krijgen iedere week op de vrijdag huiswerk mee en leveren dit wekelijks in bij de groepsleerkracht. 

Op de maandagen krijgen de leerlingen lessen godsdienst van de godsdienstleerkracht Selma. Op de dinsdagen krijgen de leerlingen gymlessen.

Hieronder een aantal belangrijke data en documenten:

  • -          Voortgangsgesprekken: september 2021
  • -          Cito LOVS middenmeting: januari 2022
  • -          Cito LOVS eindmeting: mei 20202
  • -          Rapport 1: februari 2022
  • -          Rapport 2: juni 2022

Groetjes,

Beyza 

            Hieronder kunt u het adviezenboekje van groep 1 raadplegen.
adviezenboekje groep 1 2021-2022
Rituelen en Regels in groep 1B 2021-2022


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT