Groep 4

In deze groep zijn er twee leerkrachten werkzaam: 
Juf Kevser (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
Juf Sevinc (donderdag)

De start in groep 4 was erg spannend voor de leerlingen, twee nieuwe juffen. Natuurlijk ook de nieuwe methode Staal voor taal en spelling. Er wordt vaak samengewerkt en er is veel interactie tussen de leerlingen onderling. Verder gebruiken wij in de klas een timetimer, die het zelfstandig werken en tijdsbesef helpt stimuleren en het stoplicht, die bepaald of je zelfstandig werkt, of je zacht of hard mag praten. Door middel van de dagplanning kunnen de kinderen zien wat er die dag allemaal aan de orde komt. 

We hebben door middel van leuke activiteiten en vreedzameschoollessen elkaar beter leren kennen. Wij werken aan een veilig en sociaal klimaat in de klas. Inmiddels hebben we al aan een hoop reken- en taaldoelen gewerkt.

Groep 4: 

                Tafels oefenen 1 t/m 6 en 10.
                Klokkijken analoog en digitaal
                Boekbespreking 1x per jaar
                Gymles: woensdag
                Huiswerk: vrijdag
                Dinsdag en donderdag: Godsdienst en Quranles

Hieronder een aantal belangrijke data:

Voortgangsgesprekken: september 2019

  • Kinderboekenweek: 2 t/m 11 oktober 2019
  • Cito LOVS middenmeting: januari 2020
  • Cito LOVS eindmeting: mei 2020
  • Rapport 1: 13 februari 2020
  • Rapport 2: 23 juni 2020

Hieronder kunt u ook nog het adviezenboekje raadplegen voor groep 4:
adviezenboekje groep 4 2021-2022

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT