Groep 6

In deze groep zijn er twee leerkrachten werkzaam:

Juf Nursel (maandag, donderdag en vrijdag)
Juf Sevinc (dinsdag en woensdag)

Groep 6 is een groep die op dit moment 26 leerlingen telt.

We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, gelukkig de beschikking over een riante gymzaal waar we terecht kunnen voor spel- en gymlessen. Door middel van dagritme kaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag allemaal aan de orde komt. Verder gebruiken wij in de klas een timetimer (die het zelfstandig werken en tijdsbesef helpt stimuleren) en de stoplicht (die bepaald of je zelfstandig werkt, of je zacht of hard mag praten). De leerlingen krijgen iedere week op de vrijdag huiswerk mee en leveren dit wekelijks in bij de groepsleerkracht.

Op de dinsdagen krijgen de leerlingen lessen godsdienst van de godsdienstleerkracht Selma en donderdag krijgen ze Quranlessen. Op de woensdagen krijgen de leerlingen gymlessen.

Hieronder een aantal belangrijke data en documenten:

  • -          Voortgangsgesprekken: september 2019
  • -          Cito LOVS middenmeting: januari 2020
  • -          Cito LOVS eindmeting: mei 2020
  • -          Rapport 1: februari 2020
  • -          Rapport 2: juni 2020

Hieronder kunt u het adviezenboekje raadplegen:
Adviezenboekje groep 6 2021.2022

Groetjes,
Nursel en Sevinc

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT