Groep 8

In deze groep werkt één vaste leerkracht: Juffrouw Merve.
Groep 8 is een groep die 21 leerlingen telt.

We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, gelukkig de beschikking over een riante gymzaal waar we terecht kunnen voor spel- en gymlessen. Ook is er op het schoolplein voldoende ruimte voor de kinderen om naar hartelust te voetballen, klimmen, glijden en rennen! Door middel van de dagritme-kaarten kunnen de kinderen direct zien wat er die dag allemaal aan de orde komt, wat de meesten toch een goed houvast geeft. Daarnaast beschikken alle leerlingen uit groep 8 over een agenda, waarin zij hun weektaken, huiswerk en toetsen inplannen. Hiermee leren de leerlingen niet alleen plannen, maar maken zij ook een stap richting het voortgezet onderwijs.

U kunt hieronder een aantal belangrijke data en documenten vinden:

Voortgangsgesprekken : september 2022
Drempeltoets groep 8 : november 2022
CITO LOVS middenmeting : eind januari / begin februari 2023
Def. advies groep 8 : eind februari 2023
Aanmelden VO : 1 t/m 15 maart 2023
Studiereis 
Route 8 eindtoets groep 8  : april 2023
CITO LOVS eindmeting : eind mei / begin juni 2023
Talentenwedstrijd : juni 2023


Hieronder kunt u het adviezenboekje van groep 8 raadplegen.
Adviezenboekje groep 8
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT