Leerlingenvervoer

Leerlingen die buiten de Arnhemse wijken Sint Marten, Klarendal of Vogelwijk wonen, kunnen vervoerd worden door de Ibn-i Sina vervoersstichting. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan de chauffeurs of aan de coördinator dhr. Mustafa Kayhan. Via de school kunt u met hem een afspraak maken.

Het vervoer van leerlingen door deze vervoersstichting zal vanaf het schooljaar 2025-2026 niet meer aangeboden worden.