Groep 3A

Assalamu Aleikoem, 

In groep 3 leren wij de kinderen lezen, schrijven, rekenen, spelling, sociaal emotionele vaardigheden en leren wij over onze identiteit. Wij gebruiken hiervoor de volgende methoden: 

  • Lezen en spelling: Veilig leren lezen - Kim / staal spelling
  • Rekenen: Wereld in getallen 
  • Schrijven: Pennenstreken 
  • Sociale emotionele vaardigheden: De Vreedzame School. 
  • Woordenschat onderwijs. Naast de methode LOGO3000 is woordenschat onderwijs verworven in alle vakken. 
  • Wij besteden ook veel aandacht aan onze identiteit middels de godsdienstlessen 2x per week en door dagelijks soera’s te lezen, dua’s te doen en gesprekken over de Islam te voeren.

Groep 3 heeft een belangrijke rol in het basisonderwijs. Hier begint het echte schoolse leren waar de kinderen de rest van hun schoolloopbaan profijt van hebben. Meteen de eerste dag van het schooljaar leren de kinderen een letter, binnen een week kunnen de kinderen al woorden lezen en spellen.  

Aan het einde van groep 3 moet de leerling 38 klanken beheersen/ toepassen, woordjes en zinnetjes kunnen lezen en spellen. De klanken moeten ze ook kunnen schrijven met schrijfletters, tellen en sommen maken t/m 40, getallenlijn t/m 40, sprongen van 2, 5, 10 en even/oneven tellen t/m 20. Ook moet het kind verschillende rekenbegrippen kunnen gebruiken en toepassen (zie adviezenboekje). Verder is concentratie/ goede werkhouding/ goede Nederlandse taalgebruik, zelfstandig werken, samen werken en zelfstandig problemen kunnen oplossen belangrijk in groep 3. 

Beweging is erg belangrijk voor jonge kinderen, we gymmen 1 x per week en proberen zo vaak mogelijk bewegend te leren (bijvoorbeeld leeskilometers maken op het schoolplein of joggend lezen). Naast dat het goed is om te bewegen, bevorderd bewegend leren ook het onthouden van de leerstof. 

Hieronder kunt u het adviezenboekje van groep 3 raadplegen.
Adviezenboekje groep 3

Quraanboekje
Klik hier voor het Quraanboekje

Hieronder vindt u de link naar de YouTube video met informatie over het leesonderwijs in groep 3 en informatie die u helpt om uw kind hierin te ondersteunen. In de video wordt gesproken over YouTube linkjes. Deze kunt u niet aanklikken maar ​vindt u hieronder. Bekijkt u eerst de video 'informatie leesonderwijs groep 3' voordat u de overige video's bekijkt.

INFORMATIE LEESONDERWIJS GROEP 3:
INFORMATIE LEESONDERWIJS GROEP 3

Kijken en schrijven:
https://www.youtube.com/watch?v=VHm5BnBkIu0

Zoemend lezen:
https://www.youtube.com/watch?v=ihKcPJ7Xzas

Letters en woorden oefenen:
https://www.youtube.com/watch?v=eWqrSI6HmHU

Lezen: Voor-Koor-Zelf
https://www.youtube.com/watch?v=eVVl72UoBOo

Spelling en schrijven:
https://www.youtube.com/watch?v=FUs02Cko-C4&list=PLb7W0xxZ6GdJ99L-9ks8IPMtJKoJ44llk