Groep 5 A

Algemeen 

In groep 5a (20 leerlingen) zijn twee juffen werkzaam: juf Sevinc (di,do,vr) en juf Soukaina (ma, woe).

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig en fijn voelen op school. Er wordt gestreefd naar een goed pedagogisch klimaat in de klas. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van de lessenserie van De Vreedzame School. We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, beschikking over een riante gymzaal waar we terecht kunnen voor spel- en gymlessen. De gymlessen worden elke maandag gegeven door juf Lyn. Naast de reguliere lessen besteden we ook aandacht aan onze identiteit. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van godsdienstlessen. Op de dinsdagen krijgen de leerlingen godsdienstles van juf Soukaina. Daarnaast geeft juf Selma elke donderdag Quranles. 

Wij vinden het verder belangrijk dat er een duidelijk structuur is in de klas. Door middel van dagritme kaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag allemaal aan de orde komt. Verder gebruiken wij in de klas een timetimer (die het tijdsbesef helpt stimuleren) en het stoplicht (die bepaald of je zelfstandig of samen werkt). De leerlingen krijgen iedere vrijdag online huiswerk op via MOO. 

Leerdoelen in groep 5 

  • Begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. 
  • Rekenkundige vraagstukken worden moeilijker en de leerlingen moeten alle tafels kennen. 
  • Het beheersen van de spellingregels wordt belangrijker. 
  • Wereldoriëntatie wordt een belangrijk vak. De leerlingen beginnen met de geschiedenis van Nederland. 

Belangrijke data

  • Voortgangsgesprekken: september 2022
  • Cito LOVS middenmeting: januari 2023 
  • Cito LOVS eindmeting: mei 2023 
  • Rapport 1: februari 2023 
  • Rapport 2: juni 2023 

Hieronder kunt u het adviezenboekje raadplegen voor groep 5:
adviezenboekje groep 5 versie 2022-2023