Ouderraad

De taak van de ouderraad is het organiseren en stimuleren van activiteiten die leiden tot de bloei van de school. Zij organiseren in de loop van het schooljaar, samen met het team, een aantal activiteiten. Daarnaast kunnen zij de leerkrachten met bepaalde activiteiten helpen. Deze activiteiten zijn: ramadan feest (aid el fitr), offerfeest (aid el adha), schoolreis, uitstapjes, in de klas helpen, leesouders, enz.

Ook het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verzorgd door de ouderraad.

De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. Als de leerling de school verlaat, moet de ouder de ouderraad verlaten. Hierdoor ontstaan vacatures. Bij voorkeur worden die opgevuld met ouders uit de onderbouw evenals ouders uit de bovenbouw. Bij de vergaderingen van de ouderraad is een leerkracht als vertegenwoordiger van de schoolleiding en het team aanwezig. Hierdoor is een directe informatie-uitwisseling mogelijk.

Aan het begin van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd over de te ontvangen ouderbijdrage en de besteding ervan in het verstreken schooljaar. Tevens worden de plannen en een begroting voor het lopende schooljaar bekend gemaakt.

Leden van de Ouderraad:

Mevrouw Fatma Akkus: voorzitter 
Mevrouw Hakima Elkouaa: penningmeester 
Mevrouw Nienke Altenburg: penningmeester 
Mevrouw Bisharo Aare
Mevrouw Aicha Benaya
Mevrouw Esther Nijmeijer
Mevrouw Umran Isik Akgoz
Mevrouw Hanan Ismael
Mevrouw Saida el Haddad 
Mevrouw Aziza Alilouch 
Mevrouw Naciye Eroglu 
Mevrouw Ayse Budak