Groep 5 B

In deze groep hebben we een meester.

Meester Mustafa (maandag t/m vrijdag)

Groep 5 is een groep die op dit moment 24 leerlingen telt.

We hebben een fijne start gemaakt met een nieuwe meester. We hebben een gezellige klas met harde werkers!

We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, gelukkig de beschikking over een riante gymzaal waar we terecht kunnen voor spel- en gymlessen. Door middel van dagritme kaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag allemaal aan de orde komt. Verder gebruiken wij in de klas een timetimer (die het zelfstandig werken en tijdsbesef helpt stimuleren) en de stoplicht (die bepaald of je zelfstandig werkt, of je zacht of hard mag praten). De leerlingen krijgen iedere week op de vrijdag huiswerk mee en leveren dit wekelijks in bij de groepsleerkracht.

Op de dinsdagen krijgen de leerlingen lessen godsdienst van de godsdienstleerkracht Selma en donderdag krijgen ze Quranlessen. Op de maandag krijgen de leerlingen gymles.

Hieronder een aantal belangrijke data en documenten:

  • Voortgangsgesprekken: september 2022
  • Cito LOVS middenmeting: januari 2023
  • Cito LOVS eindmeting: mei 2023
  • Rapport 1: februari 2023
  • Rapport 2: juni 2023

Hieronder kunt u het adviezenboekje raadplegen:
adviezenboekje groep 5 versie 2022-2023