Groep 6

In deze groep zijn er twee leerkrachten werkzaam:

Juf Nursel (maandag, donderdag en vrijdag)
Juf Hatice C. (dinsdag en woensdag)

Groep 6 is een groep die op dit moment 18 leerlingen telt.

We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, gelukkig de beschikking over een riante gymzaal waar we terecht kunnen voor spel- en gymlessen. Door middel van dagritme kaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag allemaal aan de orde komt. Verder gebruiken wij in de klas een timetimer (die het zelfstandig werken en tijdsbesef helpt stimuleren) en de stoplicht (die bepaald of je zelfstandig werkt, of je zacht of hard mag praten). De leerlingen krijgen iedere week op de vrijdag huiswerk mee en leveren dit wekelijks in bij de groepsleerkracht.

Op de dinsdagen krijgen de leerlingen lessen godsdienst van de godsdienstleerkracht Selma en donderdag krijgen ze Quranlessen. Op de woensdagen krijgen de leerlingen gymlessen.

Hieronder een aantal belangrijke data en documenten:

  • Voortgangsgesprekken: september 2022
  • Cito LOVS middenmeting: januari 2023
  • Cito LOVS eindmeting: mei 2023
  • Rapport 1: februari 2023
  • Rapport 2: juni 2023

Hieronder kunt u het adviezenboekje raadplegen:
Adviezenboekje groep 6 2022 / 2023

Groetjes,
Nursel en Hatice