Leerlingenraad

De leerlingenraad is in september dit schooljaar gekozen. Zij zijn direct erna gestart met hun werkzaamheden. De leerlingen vergaderen om de drie weken, op de dinsdagen, met de schooldirecteur. Zij gaan dan met elkaar in gesprek, waar de directeur van de school ook (indien gewenst) bij aansluit. Samen denken zij goed na over hoe zij de school kunnen ondersteunen.

De klassenvertegenwoordigers, in de leerlingenraad, zijn in het schooljaar 2018-2019:

Groep 6: Siyar & Lina
Groep 7: Mahad & Ayaa
Groep 8: Adam & Esma

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl