Leerlingenraad

De leerlingenraad verkiezingen vindt plaats in september. Na de uitslag starten zij direct met hun werkzaamheden. De leerlingen vergaderen om de drie weken op de dinsdag. Zij gaan dan met elkaar in gesprek, waar de directeur van de school ook (indien gewenst) bij aansluit. Samen denken zij goed na over hoe zij de school kunnen ondersteunen.

De klassenvertegenwoordigers, in de leerlingenraad, zijn in het schooljaar 2022-2023:

Groep 6: 
Groep 7: 
Groep 8: