Leerlingenraad

De leerlingenraad verkiezingen vindt plaats in september/oktober. Na de uitslag starten zij direct met hun werkzaamheden. De leerlingen vergaderen één keer per 6 weken op de vrijdag. Zij gaan dan met elkaar in gesprek, waar de directeur van de school ook (indien gewenst) bij aansluit. Samen denken zij goed na over hoe zij de school kunnen ondersteunen.

De klassenvertegenwoordigers, in de leerlingenraad, zijn in het schooljaar 2023-2024:

Groep 6: Maher en Yasmina
Groep 7: Imran en Maisaan
Groep 8: Mimoun en Ceylin