Groep 8

In deze groep werkt één vaste leerkracht: Juffrouw Merve.
Groep 8 is een groep die 21 leerlingen telt.

We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, gelukkig de beschikking over een riante gymzaal waar we terecht kunnen voor spel- en gymlessen. Ook is er op het schoolplein voldoende ruimte voor de kinderen om naar hartelust te voetballen, klimmen, glijden en rennen! Door middel van de dagritme-kaarten kunnen de kinderen direct zien wat er die dag allemaal aan de orde komt, wat de meesten toch een goed houvast geeft. Daarnaast beschikken alle leerlingen uit groep 8 over een agenda, waarin zij hun weektaken, huiswerk en toetsen inplannen. Hiermee leren de leerlingen niet alleen plannen, maar maken zij ook een stap richting het voortgezet onderwijs.

U kunt hieronder een aantal belangrijke data en documenten vinden:

  • Voortgangsgesprekken: september 2022
  • Drempeltoets groep 8: november 2022
  • CITO LOVS middenmeting: eind januari / begin februari 2023
  • Def. advies groep 8: eind februari 2023
  • Aanmelden VO: 1 t/m 15 maart 2023
  • Studiereis: 
  • Route 8 eindtoets groep 8: april 2023
  • CITO LOVS eindmeting: eind mei / begin juni 2023
  • Talentenwedstrijd: juni 2023

Hieronder kunt u het adviezenboekje van groep 8 raadplegen.
Adviezenboekje groep 8