Groep 1/2 B

In deze groep is juf Sumeyye werkzaam.

Groep 1/2B is een groep die op dit moment 18 leerlingen telt, dit aantal kan groter worden.

Het onderwijs bij de kleuters draait rondom een bepaald thema dat om de ongeveer 5 weken wisselt. Binnen elk thema komen de kennis en de vaardigheden uit verschillende vakken samen. Door met herkenbare thema's te werken, ontstaat bij leerlingen meer betrokkenheid en motivatie. Samen zorgen de thema's voor een samenhangend onderwijsaanbod.

We hebben naast ons eigen lokaal met digibord en computers ook de beschikking over een speellokaal waar we terecht kunnen voor spel- en taallessen. Door middel van dagritmekaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag allemaal aan de orde komt. Verder gebruiken wij in de klas een timetimer (die het zelfstandig werken en tijdsbesef helpt stimuleren) en het stoplicht (die bepaalt of je zelfstandig werkt, of je zacht of hard mag praten). De leerlingen krijgen iedere week op de vrijdag huiswerk mee en leveren dit wekelijks in bij de groepsleerkracht. Het huiswerk is afgestemd op het meest recente lesaanbod zodat de ouders thuis in een doorgaande lijn spelenderwijs(!) verder kunnen oefenen met de kinderen.

Op de maandagen krijgen de leerlingen gymlessen van onze gymdocente Lynn en op de woensdagen krijgen de leerlingen lessen godsdienst van onze godsdienstleerkracht Selma.

Hieronder een aantal belangrijke data en documenten:

  • Voortgangsgesprekken: september 2022
  • Kleuter in beeld middenmeting: januari 2023
  • Kleuter in beeld eindmeting: mei 20203
  • Rapport 1: februari 2023
  • Rapport 2: juni 2023

Hieronder kunt u het rituelenboekje en de adviezenboekjes van groep 1 en 2 raadplegen.
Adviezenboekje groep 1
Adviezenboekje groep 2
Rituelen en regels