SIMON: Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden en Oost Nederland

SIMON staat voor ouders en leerlingen. Elke leerling, met wat voor een geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op Islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo zou je de Islamitische basisscholen die onderdeel uitmaken van SIMON kunnen noemen. Heel gewoon, omdat het gewone basisscholen zijn, net als elke andere basisschool, waar kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, kennis van de wereld en hun leefomgeving opdoen en zo een basis leggen voor hun verdere (school)leven. Bijzonder, omdat de scholen vanuit het Islamitische geloof de leerlingen voorbereiden op de Nederlandse samenleving.

De 10 scholen die onder SIMON resorteren zijn:
Nour (Den Bosch)
- Bilal (Amersfoort)
- Al-Ummah (Enschede)
- Ibn-i Sina (Arnhem)
- Hidaya ( Nijmegen)
- Bedir (Uden)
- El Boukhari (Leerdam)
- Mozaïek (Oss)
- De Zonnebloem (Deventer)
- De Tulp (Hengelo)
- De Roos (Apeldoorn)

Klik hier voor de folder "Worden wie je bent"


Stichting Simon 

De Mulderij 4
Postbus 11
3831 NV Leusden
T (033) 4337336
info@simonscholen.nl
www.simonscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT